شماره‌ی ثبت100664
نام سندقطعات و مدارهاي الكترونيك ن.2
مؤلفنشلسكي-اشتاد
مترجمعباس زاد حسين گنجي-دياني
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتح0 نو
قیـمت