شماره‌ی ثبت100657
نام سندمتلب در مهندسي كنترل MATLAB ن.2
مؤلفاوگاتا
مترجممحمود دياني
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ3
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتح0 نو
قیـمت