شماره‌ی ثبت100652
نام سندآموزش MY SQL در 21 روز ن.1
مؤلفآنتوني باچر
مترجمرضا ابراهيمي
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتخ0 نو
قیـمت