شماره‌ی ثبت100649
نام سنداقتصاد خرد ن.2
مؤلفجمشيد پژويان
مترجم
موضوع اصلیاقتصاد
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشت-ج00
قیـمت