شماره‌ی ثبت100644
نام سندخود آموز جاوا 6 در 21 روز ن.1
مؤلفراجرز كادن- هد - لورالمي
مترجمزارع پور- ابطحي-توسلي
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتخ0 نو
قیـمت