شماره‌ی ثبت100638
نام سندميكرو كنترلرهاي AVR ن.1
مؤلفجابر الوندي- مولايي نژاد
مترجم
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتن0 نو
قیـمت