شماره‌ی ثبت100630
نام سندآشنايي با قرآن 1 - 10 ن.3
مؤلفمرتضي مطهري
مترجم
موضوع اصلیديني و مذهبي
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ10
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتذ
قیـمت