شماره‌ی ثبت100620
نام سندمرجع برنامه نويسان ASP.NET 2.0 ن.1
مؤلفوي. م.لي
مترجم
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ3
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتن0 نو
قیـمت