شماره‌ی ثبت100615
نام سندهوش مصنوعيartificial intelligence ن.2
مؤلفرازل- نوروينگ
مترجم
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتن0 نو
قیـمت