شماره‌ی ثبت100609
نام سنديازده پروژه با AVR ن.1
مؤلفسيد مهدي حسيني
مترجم
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتخ00 نو
قیـمت