شماره‌ی ثبت100608
نام سنددر تهيه اطلاعات حسابداري مديريت كاربردEXCEL ن.2
مؤلفقادري - پايداري
مترجم
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتن نو
قیـمت