شماره‌ی ثبت100606
نام سندسيستمهاي عملياتي خريد و انبارداري
مؤلفعلي ملا حسيني
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتض0 نو
قیـمت