شماره‌ی ثبت100602
نام سندحسابداري مالياتي ماليات بر ارزش افزوده
مؤلفسلماني - احمدي- صفار زاده
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتض0 نو
قیـمت