شماره‌ی ثبت100599
نام سندمروري جامع بر حسابرسي صورتهاي مالي ج1 و2 ن.2
مؤلفناصر مكارم - صفاريان
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتص نو
قیـمت