شماره‌ی ثبت100592
نام سندرياضيات مهندسي پيشرفته ج1 ن.1
مؤلفآروين كريت سيك
مترجمحسين فرمان - سيامك كاظمي
موضوع اصلیرياضي
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشت
قیـمت