شماره‌ی ثبت100587
نام سندمباني رفتار سازماني
مؤلفاستيون پي رابينز
مترجمفرزاد اميد واران
موضوع اصلیمديريت
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتغ00 نو
قیـمت