شماره‌ی ثبت100586
نام سندمديريت رفتار سازماني
مؤلفشر مر هورن- هانت-ازبورن
مترجمايران نژاد- بابايي- سبحان
موضوع اصلیمديريت
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتغ00 نو
قیـمت