شماره‌ی ثبت100584
نام سنداصول و راهنماي PLC با نرم افزار step 7 ن.1
مؤلفهنس برگر
مترجمليلا قنبري - تر كمني آذر
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتچ00 نو
قیـمت