شماره‌ی ثبت100581
نام سندزبان تخصصي مديريت 3و4 مديريت ن.1
مؤلفمهدي زري باف
مترجم
موضوع اصلیزبان
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتس00 نو
قیـمت