شماره‌ی ثبت100579
نام سندزبان تخصصي 1و 2 مديريت ارشد ن.1
مؤلفمهدي زري باف
مترجم
موضوع اصلیزبان
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتس00 نو
قیـمت