شماره‌ی ثبت100577
نام سندروانشناسي عمومي ارشد ن.2
مؤلفمخبريان - علي بيگي
مترجم
موضوع اصلیروانشناسي
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتح نو
قیـمت