شماره‌ی ثبت100576
نام سندروانشناسي عمومي ارشد ن.1
مؤلفمخبريان - علي بيگي
مترجم
موضوع اصلیروانشناسي
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتح نو
قیـمت