شماره‌ی ثبت100574
نام سندآناليز عددي ارشد ن.1
مؤلفمجيد امير فخريان
مترجم
موضوع اصلیرياضي
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتژ
قیـمت