شماره‌ی ثبت100572
نام سندرياضيات كاربردي اقتصاد مديريت حسابداري ارشد ن.1
مؤلفايرج آريا فر
مترجم
موضوع اصلیرياضي
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتي00 نو
قیـمت