شماره‌ی ثبت100563
نام سندتكنولوژي كارگاه برق كنكور مدرسان ن.1
مؤلفايوب سعيد واي
مترجم
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتر0 نو
قیـمت