شماره‌ی ثبت100561
نام سندتحليل مدارهاي الكتريكي مدرسان ن.1
مؤلفحسين نامي
مترجم
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتر0 نو
قیـمت