شماره‌ی ثبت100560
نام سنداستاتيك ومقاومت مصالح ايستايي مدرسان ن.2
مؤلفمهردا خليلي
مترجم
موضوع اصلیمهندسي صنايع
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتر0 نو
قیـمت