شماره‌ی ثبت100555
نام سندذخيره و بازيابي اطلاعات كنكور مدرسان ن.1
مؤلفمحمد رضا نامي
مترجم
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتر0 نو
قیـمت