شماره‌ی ثبت100547
نام سندزبان فارسي مديريت كارشناسي ارشد علوي
مؤلفمهتاب حليمي
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتج0 نو
قیـمت