شماره‌ی ثبت100545
نام سنداستعداد و آمادگي تحصيلي GMAT كارشناسي ارشد علوي
مؤلفحسين غضنفري
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتج0 نو
قیـمت