شماره‌ی ثبت100540
نام سندزراعت نباتات علوفه اي
مؤلفمحمد علي رستگار
مترجم
موضوع اصلیكشاورزي
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتد
قیـمت