شماره‌ی ثبت100538
نام سندحسابرسي كارشناسي ارشد علوي
مؤلفمحمد تقي مرادي - سيد عزيز سيدي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتس0 نو
قیـمت