شماره‌ی ثبت100537
نام سندزبان عمومي و تخصصي حسابداري كارشناسي ارشد علوي
مؤلفمحمد حسين پور
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتس0 نو
قیـمت