شماره‌ی ثبت100533
نام سندآموزش SQL در 21 روز
مؤلفرايان ك . استفان و ...
مترجمكامران سيروسيان
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتجديد ن
قیـمت