شماره‌ی ثبت100532
نام سندبرنامه نويسيobject oriented programming
مؤلفنويسنده
مترجمعليرضا منتظر القائم
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتجديد ن
قیـمت