شماره‌ی ثبت100531
نام سندحسابداري مقدماتي عمومي
مؤلفشهرام روزبهاني
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتجديد س
قیـمت