شماره‌ی ثبت100529
نام سندخشك كردن دانه ها اصول نظري و عملي
مؤلفپاپيس
مترجمعلي زمرّديان
موضوع اصلیكشاورزي
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشت د د
قیـمت