شماره‌ی ثبت100524
نام سندانگليسي براي دانشجويان رشته كامپيوتر
مؤلفمنوچهر حقاني
مترجم
موضوع اصلیزبان
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتجديد س00
قیـمت