شماره‌ی ثبت100520
نام سندرياضيات عمومي ج 1 ن.1
مؤلفايساك مارون
مترجمخليل پارياب
موضوع اصلیرياضي
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشت-ه00
قیـمت