شماره‌ی ثبت100519
نام سندفرهنگ لغات و اصطلاحات جغرافيايي
مؤلفظفري - عليمحمدي
مترجم
موضوع اصلیجغرافيا
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتM
قیـمت