شماره‌ی ثبت100516
نام سندفرهنگ تخصصي انگليسي-فارسي (برق-كامپيوتر-مخابرات) ن.1
مؤلفدكتر پتر كلاوس بوريش
مترجمنادر گلستاني
موضوع اصلیزبان
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتM
قیـمت