شماره‌ی ثبت100514
نام سندنكات طلايي در windows Xp
مؤلفلبر استيونسمون
مترجممسعود پاك نظر
موضوع اصلی
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشت
قیـمت