شماره‌ی ثبت100511
نام سندآشنايي با تحقيق در عمليات ج1
مؤلفحمدي حله
مترجممحمد باقر بازر گان
موضوع اصلی
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشت
قیـمت