شماره‌ی ثبت100510
نام سند2000 سوال چهار گزينه اي اقتصاد كلان
مؤلفمحسن نظري
مترجم
موضوع اصلیاقتصاد
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتج00
قیـمت