شماره‌ی ثبت100507
نام سندمرجع كامل auto cad 2007
مؤلفمحمودي سبزعليان
مترجم
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتپ
قیـمت