شماره‌ی ثبت100506
نام سندحسابداري ج1 36
مؤلفآدولف ماتز
مترجمنويسي - عالي ور و...
موضوع اصلی
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشت
قیـمت