شماره‌ی ثبت100505
نام سندآمار و احتمالات مهندسي
مؤلفنادر نعمت الهي
مترجم
موضوع اصلیآمار
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتجديد ط0
قیـمت