شماره‌ی ثبت100500
نام سندمرجع كامل VB.NET
مؤلفنويسنده
مترجمعاطفه شيجوني
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتن00
قیـمت