شماره‌ی ثبت100491
نام سندزراعت چغندر
مؤلفد ا كوك
مترجمكوچكي - سلطاني
موضوع اصلیكشاورزي
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتد
قیـمت