شماره‌ی ثبت100487
نام سندتجزيه و تحليل سيستمها و روشها در مديريت امور اداري
مؤلفمنصوركيا
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتت00 جديد
قیـمت